September 22, 2018

Vjeans proten op de djälle

In november worden er op de “djälle” van de Peddemorsboerderij een viertal avonden georganiseerd waar het “Vjeans” de voertaal zal zijn. maar ook andere dialecten mogen worden gesproken zolang het maar geen standaard Nederlands is. Naast de wat serieuzere zaken als het ontstaan van Vriezenveen en de verandering van het “Vjeans” kunt u luisteren naar zang, muziek, sketches en zelfs hele conferences met vooral veel humor. Ook wordt door middel van een quiz uw geheugen getest op de herkenning van winkelpanden uit het recente verleden van Vriezenveen. Op de “djälle” is slechts plaats voor ca. 40 personen. Dus wees er snel bij. De kaartverkoop is gedurende de expositie “Eigen Werk” die vanaf 4 oktober tot en met 27 oktober in de Peddemorsboerderij wordt gehouden. De entree bedraagt 5 euro en is inclusief consumpties. “Vjeans op de djälle” wordt gesproken op vrijdag 9 en 14 november en woensdag 16 en 21 november. De avonden beginnen om 19:45.